חדשות שיט - עמוד הבית
Switch Language to English מודעות לוח - יאכטות - אפשרויות פרסום ספריית מאמרים בנושא שיט הפניית שאלות למומחי שיט אינדקס אתרי השיט של ישראל ואתרי שיט עולמיים מזג אויר במזרח הים התיכון מרינות במזרח הים התיכון אינדקס מקצועות השיט פורום שיט וימאות


ספריית מאמרי שיט

 
נושאי המאמרים : חוקי שיט וחוקי תחרות
 

הנדיקפ ... הנדיקפ... הנדיקפ..

 

מאת: אורי גרד 1. מטרות שונות לקובעי ההנדיקפ ההנדיקפ היא שיטה שמטרתה להעניק סיכויים שווים לניצחון לכל המתייצבים על קו הזינוק או תנאי תחרות שווים לכל המשתתפים. המושגים "סיכויים שווים לניצחון" ו"תנאי תחרות שווים" אינם מושגים חופפים. כשאנו בוחרים בשיטת הנדיקפ מסוימת עלינו להבהיר וקודם כל לעצמנו מה ברצוננו להשיג, סיכויים שווים לניצחון או תנאי תחרות שווים. 2. אליפויות בתחרויות בין מדינות, באליפויות ארציות, ולפעמים אפילו בתחרויות בין מועדונים אין ענין להעניק למתחרים סיכוים שווים. נהפוך הוא, אנו מעונינים שהטוב ביותר ינצח, תמיד. סיכוייהם של המתיצבים על קו הזינוק לעולם אינם שווים ולעתים קרובות ידוע מראש מי הוא המועמד לניצחון. לא עולה על דעתו של איש לבטל את יתרונו של הפיבוריט ולהעניק סיכוי שווה לכולם. לעומת זאת אנו חייבים להשגיח שהתחרות תערך בתנאים שווים לכל המתחרים ואפילו אם לשם כך נדרש ליצור תנאי העדפה שונים, העדפה מתקנת או גורעת, למתחרים. בתחרות לאליפות, כשהמתחרים מתיצבים על קו הזינוק בכלים שאינם שווים נבחר בשיטת הנדיקפ כזו שתבטל את השוני בין הכלים. בכך לא הענקנו סכויי שווה לכולם אלא דאגנו לכך שלא יבוטל יתרונו הידוע מראש של הפייבוריט וסיכוייו העדיפים לנצח יתקיימו למרות הכלי הנחות שלו. הטוב ביותר יוכרז כאלוף ברציפות שנה אחר שנה עד שיקום טוב ממנו ולא משנה באיזה כלי יתחרה. 3. שיוטי מועדון בתחרויות מועדון יש להעניק סיכוי שווה לנצח לכל מי שמתייצב על קו הזינוק. כשאלוף העולם ומתחרה מתחיל שייכים לאותו מועדון ומתחרים במסגרתו נבחר בשיטת הנדיקפ כזו שתבטל את יתרונו של האלוף. בתחרויות גולף למשל תנאי התחרות שווים. כולם חובטים באותם הכדורים בעזרת אותם המקלות על אותו שדה. שיטת ההנדיקפ היא כזו שבכל תחרות ותחרות למתחיל יש סיכוי שווה לנצח את האלוף. בתחרות של מועדון יכטות כשלמתחרים כלים שונים ההנדיקפ. גם יאזן את השוני בין הכלים וגם יבטל את כשרונו העודף של האלוף וצוותו כך שלכל מתחרה, אלוף או מתחיל, יהיה סיכוי שווה לנצח ולא משנה באיזה כלי יתחרה. 4. הנדיקפ לאליפויות כדי ליצור תנאי תחרות שווים למתחרים בספינות שונות יש לשקלל את הנתונים השונים של כל ספינה מבלי לקחת בחשבון את כישורי הצוות ובניית נוסחת השקלול אינה פשוטה. עלינו להניח מראש מה יהיו תנאי התחרות כגון עוצמת הרוח,גובה הגלים, אורך המסלול, מספר המצופים ומיקומם. בשלב השני עלינו לגלות כיצד ישפיע כל אחד מנתוני הספינה על מהירותה בתנאי התחרות שנקבעו מראש. לבסוף נחבר את כל ממצאינו לכלל נוסחה אחת שפתרונה לגבי כל ספינה יתן לנו מספר אחד - ההנדיקפ. במשך השנים חוברו ונוסו במקומות רבים בעולם נוסחאות שונות ובכולן התגלו פגמים מהותיים. הבעיה השכיחה ביותר היא שנוסחה כל שהיא תהיה תקפה לתנאי תחרות מסוימים בלבד. לכן חייב כל גוף המקיים אליפויות לאמץ כמה וכמה נוסחאות וכל אחת מהן מיוחדת לתנאים אחרים. היות ואין אפשרות מעשית לבצע זאת מאומצת נוסחה אחת בלבד ויש צורך להשתמש בה גם בתנאי ים ומסלול שונים מאלו שעבורם חוברה הנוסחה והתוצאות לפעמים הן בלתי הגיוניות. בעיה נוספת מטרידה את מקיימי התחרויות הרב לאומיות הגדולות. חשיבותן של תחרויות אלו הובילה לתכנון ובנית ספינות שנתוניהן לכשישולבו בנוסחה יקבעו מראש את ההנדיקפ. המנצח לא יהיה השייט המצטיין אלא זה שלרשותו עומדים אמצעים כספיים. כדי להתגבר על בעיה זו שונו הנוסחאות אך ללא הועיל. אי שביעות הרצון הכללית הלכה וגברה. במדינות עם מסורת טוטליטרית הוצע שהנוסחה תהיה ידועה רק למספר מצומצם של עסקנים מרכזיים וסודית בפני כלל המתחרים וכך לא יוכלו המתחרים לתכנן, להזמין ולבנות ספינות בהתאמה לנוסחה. בחברה דמוקרטית יש התנגדות עקרונית לקיומן של נוסחאות סודיות ובעצם לבל סודות שהם. הסוד מעורר חשד של משוא פנים ומונע אפשרות של ביקורת, והביקורת היא הכרחית: האם נבחרה הנוסחה המתאימה לתנאי הים המקומיים. האם הנוסחה הולמת את מגוון כלי השייט המשתתפים. האם החלוקה לקטגוריות נעשתה על פי שיקולים נכונים. האם לא נפלה טעות במדידות של סירה כל שהיא. האם לא נפלה שגיאה בהצבה של תוצאות המדידה בנוסחה. התשובות לשאלות אלו אינן ידועות לאיש. בנוסף לכך, בישראל, החשש שמתחרה כל שהוא יבנה כלי שייט כך שיתאים לנוסחה הוא קלוש לכן אין להשתמש בנוסחה סודית לכל מטרה שהיא. למרות כל הקשיים אין מנוס מקביעת הנדיקפ שמשקלל את נתוני הסירות בלבד לתחרות שקובעת מי הוא האלוף. 5. האם הנוסחה נכונה לאחר שבחרנו נוסחה, קיימנו תחרויות וקבענו מי הוא האלוף אנו נדרשים לבקר את עצמנו לאור התוצאות ולשאול האם האלוף הוא אכן השייט הטוב ביותר. נגלה כי לא קיימת כל דרך תיאורטית לבדוק זאת. במקום בדיקה אמיתית אני מציע תרגיל מחשבתי שיכול להצביע על שגיאה, באם קיימת, בקביעת הנוסחה. התרגיל שאני מציע הוא להתבונן בהפרש הזמן המתוקן בין שני מחרים כפי שנרשם בטבלת התוצאות של תחרות לאליפות. בדמיוננו נחליף את הצוותים של שתי הסירות, ניתן לכל צוות זמן להתאמן בסירה המוחלפת ונשלח אותם חזרה להשתתף באותה תחרות. אם נראה כהגיוני שהצוות שניצח בתחרות הראשונה ינצח גם בשניה ובאותו הפרש זמן מתוקן לא תהיה לנו סבה להניח שהנוסחה אינה נכונה. אבל אם נראה אפשרות זו כבלתי מתקבלת על הדעת יהיה זה סביר להניח שהנוסחה שגויה. הבה נתבונן למשל בטבלת התוצאות של התחרות האחרונה בתל-אביב, שנערכה ביום 13.4.2001 זינוק שני: SABRA 1 הגיעה 13:47 דקות של זמן מתוקן לפני גלית. אם היינו מחליפים את הצוותים בין הסירות ההיה סיכוי כל שהוא שגלית תגיע לפני SABRA 1 בהפרש זמן מתוקן של 13:47 דקות ? הנוסחה הסודית שעל פיה נערך חישוב הזמן המתוקן אינה נכונה על פניה. ניצחה הסירה המהירה יותר ולא הצוות הטוב יותר. וכמובן, יתכן ולוא הנוסחה לא היתה סודית ניתן היה לגלות את פגמיה בתחילת העונה ולא בסופה. 6. הנדיקפ לשיוטי מועדון הנדיקפ לשיוטי מועדון המיועד לתת סיכוי שווה לנצח לכל שייט המתיצב על קו הזינוק לוקה גם הוא במרבית הפגמים שנמנו בהנדיקפ לאליפות אך בהיותו אמפירי ודינמי הוא משתנה לעיתים מזומנות תוך שאיפה מתמדת להגיע לשלמות. ההנדיקפ נקבע מתוך התבוננות בדיעבד בטבלת תוצאות זמן אמת ומתן הנדיקפ מתאים לכל סירה וסירה כך שהזמן המתוקן יהיה זהה לכל הסירות. התחרות הבאה תערך בתנאים שונים, השייטים יגלו כישורים אחרים ויהיו הפרשים בין הסירות בתוצאות הזמן המתוקן, אך הפרשים אלו יהיו קטנים וניתנים לשינוי בשיוט הבא על ידי שייט שישפר את ביצועיו. למועדונים גדולים המזניקים 50 סירות ומעלה בכל תחרות, מקיימים עשרות תחרויות כל שנה, הרוב המכריע של הסירות משתתפות בכל התחרויות, המסלול קבוע ותנאי הים אינם משתנים מתחרות לתחרות יש נוהל קשיח לקביעת ההנדיקפ ולהכנסת העדכון התקופתי. מועדון קטן חייב לקבוע ולעדכן את ההנדיקפ באופן שרירותי ולהחשף לטענות של משוא פנים. טענה נוספת היא ששייט יכול להפסיד בכוונה כל העונה, לקלקל לעצמו את ההנדיקפ ולאחר העדכון להראות מה שבאמת הוא יודע ולקחת את הגביע. אולם בניגוד להנדיקפ לאליפויות שעבורו אין אפשרות תיאורטית לבדוק בדיעבד את נכונותה של הנוסחה הרי שבהחלט ניתן לבדוק בקלות עד כמה מתקרב הנדיקפ לשיוטי מועדון לאיזון מושלם. 7. בדיקה של הנדיקפ לשיוטי מועדון ככל שמרווח הזמן המתוקן בין הסירות קטן יותר כך אנו מתקרבים להנדיקפ מושלם ויותר סביר יהיה ששיט שיתאמץ יותר ( או יצליח בהימור על שינויי רוח ) אכן ינצח. במצב האידיאלי כאשר 10 סירות מקיימות 10 שיוטים כל סירה תגיע בזמן מתוקן פעם אחת בלבד במקום ראשון, פעם אחת במקום שני וכן הלאה, ופעם אחת במקום אחרון. בחיים האמיתיים זה כמובן לא קורה אבל אם קבוצת סירות מסוימת זוכה כל הזמן בכל הגביעים הרי שאנו יכולים להניח בוודאות שההנדיקפ פגום ועלינו לעדכנו. כדי להדגים כיצד להשתמש בטבלת התוצאות על מנת לדעת באיזו מידה אנו מתקרבים או מתרחקים מההנדיקפ האידיאלי לשיוטי מועדון נחזור לטבלת התוצאות של השיוט מיום 13.04.200 ( להדגמה בלבד, הנוסחה הסודית מעולם לא הייתה מיועדת לשיוטי מועדון) הפרש הזמן האמיתי בין הסירה הראשונה לאחרונה הוא 16:26 דקות. הפרש הזמן המתוקן בין הסירה הראשונה לאחרונה הוא 13:47 דקות. כלומר, צמצום ההפרש ב % 16:13. ככל שההפרש מצומצם יותר ההנדיקפ קרוב יותר להיות אידיאלי. מועדונים בעלי מסורת מדווחים שהם הצליחו לצמצם כדרך קבע הפרש זמן אמיתי של 30 דקות עד כדי הפרש של 2 דקות זמן מתוקן, הפרש שניתן למחיקה על ידי כל שייט ביום טוב ! 8. סיכום והמלצות אני מזמין כל אחד מהשייטים שהשתתפו בתחרויות בשנה האחרונה על פי הנוסחה הסודית לקחת את טבלאות התוצאות של כל התחרויות, או של חלקן, ולהסיק את מסקנותיו הוא לגבי הנוסחה הסודית. אני מקווה שכל אחד מהשייטים יגבש את השקפתו באם זה מוסרי להשתמש בנוסחה שהיא סודית לגבי רוב השייטים וגלויה לחלקם. אני שואל באם זה ראוי שבשיוטי מועדון ( בשונה משיוטי אליפות ) יחולקו הגביעים תמיד לאותם השייטים. אני קורא להנהיג שיטת הנדיקפ ראויה לאליפויות ולהשתמש בה פעם אחת בשנה בלבד ובשום פנים ואופן לא להשתמש בנוסחה סודית. אני קורא לחזור לגבי כל שאר התחרויות להנדיקפ הישן המתאים לשיוטי מועדון ולהשקיע את המאמץ הרצוף הנדרש כדי לשכללו .

 

עוד מאמרים בנושא: חוקי שיט וחוקי תחרות

 
 
כל הזכויות שמורות לחדשות שיט © sailing-news.co.il וובמאסטר | מודעות לוח | אתרי שיט | פרסום באתר