חדשות שיט - עמוד הבית
Switch Language to English מודעות לוח - יאכטות - אפשרויות פרסום ספריית מאמרים בנושא שיט הפניית שאלות למומחי שיט אינדקס אתרי השיט של ישראל ואתרי שיט עולמיים מזג אויר במזרח הים התיכון מרינות במזרח הים התיכון אינדקס מקצועות השיט פורום שיט וימאות


ספריית מאמרי שיט

 
נושאי המאמרים : מצבי חרום והצלה
 

אין בקרת גבולות... וכעת גם תביעות פליליות!

 

מאת: אברי אביב - חדשות השייט (מבוסס על מיקרה אמיתי מניסיון אישי)

הנושא לא חדש, אך כדאי להביא לידיעת השייטים את המצב העובדתי והחוקי שקיים.

עקב מחלוקת הנמשכת מזה זמן רב בין הרשות לבקרת גבולות (כיום באחריות משרד הפנים) ובין הנהלות המרינות של תל אביב והרצליה בנושא מימון משכורות פקידי בקרת הגבולות, לא מוצבים פקידי בקרת גבולות בתפקיד כפי שמחייב החוק. כלי שייט שנימצא בהפלגה מחו"ל ובכוונתו להיכנס לאחת המרינות הנ"ל, מוזהר ע"י הנהלת המרינה, שלא להיכנס למרינה עקב אי הימצאות בתפקיד של פקיד ביקורת דרכונים. פקידי המרינה אף מאיימים על מפקד הספינה בהגשת תביעה משפטית פלילית - אם ישיט את הספינה למרינה!

בשנת 2009 הוגשו מספר תלונות ע"י הנהלות המרינה הנ"ל בשיתוף עם פקידי בקרת הגבולות כנגד מפקדי יאכטות שהיגיעו מחו"ל. נושא התלונה: "כניסה בלתי חוקית לישראל".

הטענה: "פקיד בקרת הגבולות לא נימצא במקום". התוצאה: מפקד היאכטה מובל בניידת למשטרה "כפושע פלילי" נערכת חקירה ומוגשת נגדו תביעה פלילית!

חוזרים בהפלגה מחו"ל - מה עושים?
עקב מצבה הביטחוני המיוחד של מדינת ישראל, כל כלי שייט בהפלגה לכיוון חופי ישראל מחוייב לעבור את הביקורת והזיהוי של חיל הים (IMOT) בכניסה לתחום מי החופים של מדינת ישראל. יאכטה שעברה ביקרת זאת בהצלחה זכאית וחייבת! לשוט לנמל כניסה רשמי או מרינה בישראל.

חובות חוקיות של נמל או מרינה
הנהלת מרינה מחויבת לאפשר ואף לעזור לכל יאכטה (שעברה את ביקורת חיל הים) להיכנס למרינה ללא כל תנאי ובכל זמן, ובמיוחד במצב של מצוקה, כאשר הים סוער, או יש תקלה בספינה, או חלילה אנשים פצועים או חולים שזקוקים לטיפול רפואי. מניעת כניסת כלי שייט לנמל מוגן הינה פעולה בלתי חוקית בעליל ומנוגדת לחוק הימי ולאמנות ספנות בינלאומיות.

הערה:
הנהלת המרינה זכאית למנוע כניסת כלי שייט למרינה אך ורק מסיבה של בטיחות שייט, כגון: עומק לא מספיק בכניסה, מכשול ימי בכניסה או במרינה, תקלה באורות ניווט וכו'.

חובות חוקיות של השייטים
חובתו של מפקד כלי שייט, כאשר נשקפת סכנה לכלי השיט או לאדם חולה או פצוע להשיט את הספינה לנמל בטוח הקרוב ביותר כדי למנוע סכנה לספינה או לאנשי הצוות. במיקרה שבזמן הכניסה למרינה, לא נימצא בתפקיד פקיד בקרת הגבולות, איש מצוות הספינה לא ירד לחוף (פרט להתקשרות/רתיקה) עד הגעת נציגי הביטחון, המכס ופקיד ביקורת הדרכונים. (למעט במקרה שנשקפת סכנה מיידית לחיי אדם ונידרש פינוי מיידי לבית חולים).

לסיכום:
לאור המצב, ועד למציאת פתרון הולם לעניין בקרת הגבולות, וכדי להימנע מאי הנעימות של החקירה במשטרה, מומלץ , עד כמה שהדבר ניתן, ובמיקרים שהדבר ניתן, לתאם את הכניסה למרינה עם הנהלת המרינה.

בכל מיקרה חשוב לדעת שהגשת התלונה בטענה של "כניסה בלתי חוקית לישראל", (בתנאי שהשייטים פעלו ע"פ החוק כמפורט לאיל) - אין לה כל בסיס חוקי או משפטי, ומנוגדת לחוקי המדינה והחוקים הימיים הבינלאומיים.

לרעיה , התלונות שמוגשות ע"י המרינה או פקיד בקרת הגבולות, מבוטלות אחרי זמן מה ע"י המשטרה. סיבת ביטול התלנה, כהגדרת המשטרה: "נסיבות העניין אינן מצדיקות המשך חקירה".

מנהל הספנות והנמלים מודע לבעיה ואף נעשים ניסיונות למצוא פתרונות. בזמנו אף נערכה פגישה בין נציגי השייטים ושר התחבורה, אך לצערינו ללא הועיל! לטענת מנהל הספנות, הנושא הכספי בין בקרת הגבולות (משרד הפנים) והמרינות איננו באחריותו. כיום נעשה ניסיון לפתרון ביניים, (עד אשר יימצא הפתרון למחלוקת הכספית). קרי: לכפות על הנהלות המרינות באמצעות מנהל הספנות, להימנע מהגשת התלונות הבלתי חוקיות כנגד השייטים. הנושא: פיקוח נפש וביטחון ספינות בים, באחריותו המלאה של מינהל הספנות. מכתב רשמי נישלח למינהל הספנות בנושא זה ע"י "חדשות השייט" - אנחנו מחכים לתגבה חיובית מצד מינהל הספנות.

 

עוד מאמרים בנושא: מצבי חרום והצלה

 
 
כל הזכויות שמורות לחדשות שיט © sailing-news.co.il וובמאסטר | מודעות לוח | אתרי שיט | פרסום באתר