חדשות שיט - עמוד הבית
Switch Language to English מודעות לוח - יאכטות - אפשרויות פרסום ספריית מאמרים בנושא שיט הפניית שאלות למומחי שיט אינדקס אתרי השיט של ישראל ואתרי שיט עולמיים מזג אויר במזרח הים התיכון מרינות במזרח הים התיכון אינדקס מקצועות השיט פורום שיט וימאות


ארצות: מרינות בישראל

29°33' N - 34°58' E / מרינה אילת
דורון הלר :מנהלת המרינה
07:30 - 17:30 :שעות משרד
972-8-6376761 :טל
08-6315454 :פקס
:דוא"ל
29°33' N - 34°58' E :מיקום גאוגרפי
ALT. GP./10/ W.G :אורות ניווט בכניסה
VHF 16, 11 :קשר אלחוטי/אות
2.5 עד 3 מטר :עומק מים תפעולי
300 כולל לגונה פנימית :מספר מקומות עגינה
בתיאום עם מנהלת המרינה :נמל כניסה - בקרת גבולות
מגדלור אילת נימצא 4 מייל דר' מע' למרינה FL. W. 10 SEC.21 M :הערות
 
   
חזור  
   
כל הזכויות שמורות לחדשות שיט © sailing-news.co.il וובמאסטר | מודעות לוח | אתרי שיט | פרסום באתר