חדשות שיט - עמוד הבית
Switch Language to English מודעות לוח - יאכטות - אפשרויות פרסום ספריית מאמרים בנושא שיט הפניית שאלות למומחי שיט אינדקס אתרי השיט של ישראל ואתרי שיט עולמיים מזג אויר במזרח הים התיכון מרינות במזרח הים התיכון אינדקס מקצועות השיט פורום שיט וימאות


ארצות: מרינות במצרים

27°50' 47" N - 34°16' 52" E / שארם אל שייך
Sharm el Sheikh Port Authority :מנהלת המרינה
09:00-16:00 :שעות משרד
+ 20 69 660209 :טל
+20 69 660557 :פקס
:דוא"ל
27°50' 47" N - 34°16' 52" E :מיקום גאוגרפי
:ניווט בכניסה
VHF ערוץ 16, אות קריאה: Sharem el Sheikh Port :קשר אלחוטי/אות
3-5 מטר :עומק מים תפעולי
כ- 150 (כולל עגינה על מצופים) :מספר מקומות עגינה
Sharm el Sheikh Port Authority :נמל כניסה - בקרת גבולות
מפרץ גדול, מעגנה פתוחה, הכניסה מצד דרום. רציף ליאכטות בצידו המזרחי של המפרץ, בנוסף אפשרות עגינה על מצופים או על עוגן. בניני מינהלת הנמל בקצה הצפוני של המפרץ. תמונה מדוייקת של המפרץ, איזורי העגינה, מבני הנמל, כולל תמונות ניתן לראות ב: GOOGLE EARTH :הערות
 
   
חזור  
   
כל הזכויות שמורות לחדשות שיט © sailing-news.co.il וובמאסטר | מודעות לוח | אתרי שיט | פרסום באתר