חדשות שיט - עמוד הבית
Switch Language to English מודעות לוח - יאכטות - אפשרויות פרסום ספריית מאמרים בנושא שיט הפניית שאלות למומחי שיט אינדקס אתרי השיט של ישראל ואתרי שיט עולמיים מזג אויר במזרח הים התיכון מרינות במזרח הים התיכון אינדקס מקצועות השיט פורום שיט וימאות


חדשות והודעות

 

חדשות מסחר: מפיצים חדשים למנועי ימהה

םע ידעלב הצפה םכסה לע ומתח ,לארשיב HUNTER תוניפס לש םיידעלבה םיגיצנה ןירמ סיטנלטא
םיעונמה ימגד לכ לארשיב םיטיישה תושרל םידמוע םויכ .ההמי יעונמ לש םינאוביה ורטמ תרבח
.ס"כ 225 דעו ס"כ 2-מ תומיעפ 2-4 םיינוציחה

תמדקתמ היגולונכט ילעב םיימי לזיד יעונמ חותיפל סנכנ ןגאווסקלופ קנעה תוינוכמה ןרצנוק
םינטק טיש ילכל רתויב םימיאתמ ס"כ 150 דע ס"כ 50 לש םיקפסהב ויהי םיעונמה .רתויב
ותואב ןיזנב יעונמל הוותשמש ןטקה םלקשמ בקע תאז ,םישרפמ תוטכאיו
.קפסה

םיינוציחה םיעונמה ןיישעת םע תופתושל הסינכ לע סנימאק לזידה יעונמ ןיישעת עידוה ,ליבקמב
םישרפמ תוטכאיו תונטק עונמ תוניפסל םימיאתמה םינטק לזיד יעונמ רצייל הרטמב ירוקרמ
.ס"כ 150 דע ס"כ 20 לש םיקפסהב


17/2/2002

חזרה | לאינדקס חדשות שיט | לארכיון חדשות השיט

 
   
כל הזכויות שמורות לחדשות שיט © sailing-news.co.il וובמאסטר | מודעות לוח | אתרי שיט | פרסום באתר