חדשות שיט - עמוד הבית
Switch Language to English מודעות לוח - יאכטות - אפשרויות פרסום ספריית מאמרים בנושא שיט הפניית שאלות למומחי שיט אינדקס אתרי השיט של ישראל ואתרי שיט עולמיים מזג אויר במזרח הים התיכון מרינות במזרח הים התיכון אינדקס מקצועות השיט פורום שיט וימאות


חדשות והודעות

 

וולוו מסביב לעולם - סיום קטע 5 למיאמי

םויסה יבלשב ILLBRUCK-ה לש הפאל תחתמ שממ ןוחצינה תא הפטח ASSA ABLOY הניפסה
.ליימ 4.450 לש קחרמ ימאימל ורנ'ז הד וירמ טוישה לש םינורחאה
אקווד ןושארה םוקמה תא הדיספה תורחתה יבלש בורב הליבוהש ILLBRUCK -ה
.םיאתמ רקניפסב רוסחמו תורחתה לש םויסה יבלשב וררשש תושלחה תוחורה בקע

ימאימב רמגה וק תא התצח דלנוד קמ לינ יטירבה רפיקסה לש ודוקיפב ASSA ABLOY -ה
.תוקד 27 תועש 16 ,םימי 18 לש הגלפה רחאל רקובב 05:49 העשב 2002 ץרמל 27-ב
קחרמה ,תורחת לש ליימ יפלא ירחא םימדוקה םיעטקב ומכ בושש ,ןייצל ןיינעמ
.םידדוב םיליימל םצמטצמ םויסה תארקל תונושארה תוניפסה ןיב
ימי ליימ 875 לש רצק לולסמל וקנזיו 2002 לרפאל 14-ה דע ימאימב והשי תוניפסה
ברעממ יטנלטאה סונייקואה תייצח תא ועצבי םשמ .תירבה תוצראב רומיטלב ריעה ןוויכל
רסנופסה ירה ,רורב הז - הידווש גרבטוגב םויסה .תפרצב לשור הל ןוויכל חרזמל
! וולוו - ידוושה בכרה ןרצי אוה טוישה לש ישארה

:םויה דע תוניפסה לש יללכ דוקינו טוישה לש 5 עטק םוכיס
1.Assa Abloy (28), 2.Ilbruck (36), 3.Tyco (24), 4.Team News (24), 5.Seb (16),
6.Amer Sport One (25) 7.Djuice (19), 8.Amer Sport Two (8).


1/4/2002

חזרה | לאינדקס חדשות שיט | לארכיון חדשות השיט

 
   
כל הזכויות שמורות לחדשות שיט © sailing-news.co.il וובמאסטר | מודעות לוח | אתרי שיט | פרסום באתר