חדשות שיט - עמוד הבית
Switch Language to English מודעות לוח - יאכטות - אפשרויות פרסום ספריית מאמרים בנושא שיט הפניית שאלות למומחי שיט אינדקס אתרי השיט של ישראל ואתרי שיט עולמיים מזג אויר במזרח הים התיכון מרינות במזרח הים התיכון אינדקס מקצועות השיט פורום שיט וימאות


חדשות והודעות

 

משט הערים המסורתי חיפה - הרצליה - אשקלון 5-6 באוקטובר 2012

         משט הערים מספר 56
 
  1. אנו שמחים להזמינכם למשט הערים מספר 56 שיתקיים במסלול חיפה – הרצליה - אשקלון. המשט יתקיים בימים שישי שבת 5-6 באוקטובר 2012..
  2. המשט ינוהל על פי חוקי תחרות השייטשל ISAF 2009 - 2012. חוקי הדגמים המשתתפים, הודעה זו והוראות השייט כפי שיושלמו בדף ההשלמות.
  3. משט הערים מיועד ל:
א.      ספינות מפרש המתחרות לפי ההנדיקפ הארצי המשולב.
ב.      ספינות מפרש המתחרות לפי הנדיקפ IRC.
ג.       ספינות במשט עממי לא תחרותי.
ד.      ספינות מנוע במשט עממי.
ה.      סנוניות (במסלול חיפה-חדרה).
ו.         כל דגם סירה שיהיו בו יותר מארבע ספינות מתחרות.
  1. כל מפרשית תישא ביטוח צד ג'.
  2. אחריות:
5.1 מועדון שייטים כרמלו/או מרינה הרצליה ו/או מרינה אשקלון ו/או אגודת יורדי הים זבולון ו/או הועדה המארגנת ו/או חבריה ו/או כל אדם או גוף העוזרים על ידם לא יהיו אחראים בצורה כל שהיא לפגיעה גופנית כל שהיא ו/או לנזק כל שהוא לרכוש ו/או לגוף לפני, בזמן, או אחרי המשט ו/או בקשר כל שהוא למשט ועל כל משתתף לבטח את עצמו באופן אישי ועל חשבונו. כל האחריות לפגיעה ו/או נזק כל שהוא תהיה על המשתתף ו/או כל אדם שייקח חלק כל שהוא בשיוט.
5.2 אף אדםאו גוף הפועל פעולות כל שהן בהתאם לחוקים (כולל, בלי להגביל, את הרשות המארגנת כמוגדר בחוק 87.1, כל ועדת תחרות, ועדת ערעורים, ועדת בקורת, וכל החברים בגופים אלו ועוזריהם) לא ישא בכל אחריות לכל אובדן, נזק, פגיעה או אי נוחות למפרשיות או למתחרים או לאנשים אחרים, הנובעים ישירות או בעקיפין מהחוקים, מדרך הפעולה או מהחלטותיהם או מכל פעולה או מחדל שלהם.
  1. לוח זמנים למשט:
·         יום חמישי 4.10.2012 שעה 19:00 – תדרוך ומסיבת פתיחה בנמל הדייג – מעגן שביט.
·         יום שישי    5.10.2012 שעה 07:00 – גמר הרשמה לקטע חיפה - הרצליה.
·         יום שישי    5.10.2012 שעה 09:00 – אות ההתראה לזינוק חיפה – הרצליה.
·         יום שישי    5.10.2012 שעה 21:00– סגירת קו סיום בהרצליה.
·         יום שישי    5.10.2012 שעה 20:00 – אירוע קבלת פנים במרינה הרצליה.
·         יום שבת    6.10.2012 שעה 09:00 – תדרוך סיום ההרשמה והתשלום במרינה הרצליה.
·         יום שבת    6.10.2012 שעה 10:00 – אות ההתראה לזינוק הרצליה- אשקלון.
·         יום שבת    6.10.2012 שעה 20:00 – מסיבה וחלוקת גביעים במרינה אשקלון.
  1. תדרוך למשט יתקיים לפני כל קטע על פי לוח הזמנים המפורט לעיל.
  2. הרשמה:
א.      הרשמה חובה.
ב.      דמי השתתפות בסך:
1)      250 ₪ לכל ספינה
2)      100 ₪ לכל סירה של אגודת נוער/בית ספר (ליוויתניות, סנוניות וכו')
3)      50 ₪ לכל משתתף
4)      10 ₪ לבני נוער/אגודות ימיות
ג.       ניתן להירשם במרינות בבוקר היציאה למשט עד שעה אחת לפני אות ההתרעה הראשון המתוכנן, או לשלוח את טופס ההרשמה המצורף בזה + צ'ק על הסכום המתאים לפקודת "מועדון שייטים כרמל" לכתובת:
             מועדון שייטים כרמל
             ת.ד. 33192
             חיפה 31331
        או הרשמה בדוא"ל תשלום במזומן או בצ'ק : yochai22@gmail.com
ד.      ללא חתימה על דף ההרשמה הספינה וצוותה לא יחשבו כמשתתפים מן המניין במשט ובאירועים הקשורים אליו.
ה.      רישום מוקדם פוטר מחובת ההתייצבות בנקודת ההרשמה.
ו.         דף השלמה להוראות השייט יחולק בהרשמה או ישלח בדואר לנרשמים מראש.
 
  1. הניקוד לספינות המתחרות על פי הנדיקפ בהתאם לרשימה המעודכנת ליום 1.10.2012 של "הנדיקפ מועדון שייטים כרמל" או לפי רשימות IRC. ספינות שאינן כלולות באחת משתי רשימות אלו חייבות ברישום מוקדם של לפחות 8 ימים לפני מועד התחרות ויקבע לכל אחת מהן הנדיקפ התחלתי בהתאם למידותיהן.
  2. לקבלת טפסי הרשמה, הוראות שייט, שאלות, ברורים,תאומים ועדכונים ניתן לפנות אל:
א.      מרינה הרצליה – מנהל המרינה אמיר צינדר טל' 09-9565591
ב.      מרינה אשקלון – מנהל המרינה ערן פורטוגלי טל' 6733780 – 08
ג.       אגודת יורדי ים זבולון ישראל – ניר משגב טל' 5695822 - 050
ד.      מועדון שייטים כרמל - יוחאי פלצור: רח' האלון 35 נשר טל' 5247868 -050
                                            דוא"ל: yochai22@gmail.com
 
                                                                                   בברכה
                                                                         הועדה המארגנת
 
 
  
 
טופס הרשמה למשט הערים מס. 56
5-6 באוקטובר 2012
 
שם הספינה בלועזית
 
 
שם הספינה בעברית
 
 
דגם הספינה – יצרן וסוג
 
 
אורך כללי במטרים
 
סימן זיהוי – רישום על מפרש, דופן וכדומה
 
שם הסקיפר
 
מספר אנשי הצוות
 
הנדיקפ
 
אני אשתתף
במשט התחרותי          במשט העממי
 
קטע מהמשט בו אשתתף
חיפה – הרצליה – אשקלון
משט מלא
 
הרצליה - אשקלון
חיפה - הרצליה
אני מבקש לשהות במרינה הרצליה/מעגן הקישון במהלך השיוט  (ספינות לא תל אביביות או חיפאיות)
כן
לא
השתתפתי בתחרויות קודמות
כן
לא
כתובת
 
טלפון
 
פלאפון בסירה
 
כתובת e-mail למשלוח הודעות
 
 
הצהרת בעל הספינה
אני מאשר בזאת כי ספינתי מבוטחת בביטוח צד ג' כנדרש בהוראות השייט , וכן אני וצוות הספינה מפליגים על אחריותי הבלעדית ואין לי או לצוות הספינה טענות או תביעות כלפי מארגנים , ועדת התחרות ו/או מי מטעמם .
חתימת בעל הספינה או נציג מטעמו : __________________________
 
את טופס ההרשמה בצרוף המחאה על הסכום המתאים לפקודת "מועדון שייטים כרמל"
יש לשלוח אל: מועדון שייטים כרמל ת.ד. 33192 חיפה31331
 
 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


26/8/2012

חזרה | לאינדקס חדשות שיט | לארכיון חדשות השיט

 
   
כל הזכויות שמורות לחדשות שיט © sailing-news.co.il וובמאסטר | מודעות לוח | אתרי שיט | פרסום באתר